söndag 22 oktober 2017

Alla företag behöver ha Google Analytics för att spåra sin trafik!

Därför är Google Analytics så viktigt för alla typer av företag!

Google Analytics erbjuder gratis utbildningar online som tar upp allt som berör de sökalgoritmer som ständigt förändras.

Det allra viktigaste med Google Analytics är att verktygen kan användas för att spåra all organisk trafik, men även betald trafik från en gillasida på Facebook. Inne på Google Analytics dashboard så får du en bra överblick över vad som sker på er sajt, vilka besökarna är, antalet sidvisningar och detaljerad information om hur lång tid besökarna stannar på olika sidor (Lipschultz.2017:143). 


fredag 20 oktober 2017

De kristna fundamentalisterna i USA

En stor skillnad mellan Sverige och USA är just religionen. I Sverige är inte människor alls lika religiösa / troende som i USA.

I USA har det till och med sedan en väldigt lång tid tillbaka varit som så att de kristna fundamentalisterna har ett rätt så omfattande politiskt inflytande inom republikanerna.

Varför är det då som så att en del väljer att gå med i fundamentalistiska kyrkor?

Ett argument är att det handlar om själv hjälp och gemenskap. Problemet är att en del människor har lurats att tro på att kyrkan och religionen bland annat skulle hjälpa dem att lyckas med sin karriär och att bibeln erbjuder vägledning om vad man bör gör respektive inte göra, men även att ett stöttande kyrka erbjuder dem ett meningsfullt socialt liv.

Bland de kristna fundamentalisterna handlar det om övertygelse och att de lever strikt och att där erbjuds gemenskap, samtidigt som man exkluderar de som saknar denna religiösa övertygelse. Samtidigt visar det sig att de ofta utvecklar ett dogmatiskt förhållningssätt vad gäller vissa religiösa texter och tron på kreationismen och intolerans mot de som avviker, samtidigt som de tar avstånd från sunt förnuft (Jouet.2017:100-101).


måndag 16 oktober 2017

Äganderätt till material på sociala medier

I den nya boken Social Media Law in a nutshell som skrivits av Ryan Garcia och Thaddeus Hoffmeister, så lyfts bland annat frågan om äganderätt till material fram.

Det har varit mycket diskussioner fram och tillbaka på Facebook om rätten till ens material och vad som framkommer i den här boken är att äganderätten till material som postats på sociala medier ligger kvar hos den som ursprungligen publicerat materialet.

De enda rättigheter som finns hos plattformen är de som reglerats i användarvillkoren.

Tar vi Facebook som exempel så står det klart och tydligt där att:

"When you publish content or information using the Public setting, it means that you are allowing everyone, including people off of Facebook, to access and use that information and to  associate it with you (i.e. your name and profile photo" (Garcia & Hoffmeister.2017:42-43). 

Tittar vi på plattformen Twitter så är det lite annorlunda. De säger inte klart och tydligt att alla tweets kan användas av de som kan se dina tweets. Vad som däremot framkommer i användarvillkoren är att andra företag, organisationer eller individer kan ingår ett partnerskap med Twitter och därmed använda tweets utan att upphovsrättsinnehavaren får någon som helst ersättning.

Vad som menas med detta "partnerskap" är i dagsläget inte juridiskt definierat (Garcia & Hoffmeister.2017:43).Vill du följa med och få del av annat som jag tar upp kring sociala medier, så får du gärna besöka min hemsida, som du hittar här.

lördag 14 oktober 2017

Sociala medier utmanar traditionell journalistik och traditionella medier

Sociala medier har kommit att utmana traditionell journalistik och traditionella medier! Resultaten av de stora omvälvningarna har medfört att många av de stora tidningarna har kommit att tappa många prenumeranter och att tidningarna har tvingats att säga upp personal. I en del fall h ar dessa kommit att ersättas av yngre personer som har bättre kunskaper kring de digitala miljöerna. Visst, en del av dessa är journalister, men andra är programmerare eller experter på sociala medier.
Även deras affärsmodell har kommit att utmanas och medfört att de istället tagit till sig av alternativ från näringslivet. Vi ser bland annat tydliga tecken på att modellen "lean" nu kommit in som en del av de traditionella medierna (Lipschultz.2017:87).
söndag 13 augusti 2017

Så kan det gå till i maktens korridorer i USA!

Sommaren 2012 så var det fem stycken medlemmar ur Kongressen som skrev ett brev till en högt uppsatt chef inom Department of Homeland Security och de påstod där att det Muslimska Brödraskapet infiltrerat Washington.

Det dröjde då inte särskilt länge innan de fick utstå hån och hård kritik från övriga Kongressmedlemmar, men även från både demokrater och republikaner och bland personer från det Muslimska Brödraskapet och grupper kopplade till dem, däribland CAIR och Muslim Public Affairs Council.

Det slutade inte här utan dessa fem Kongressmedlemmar skickade sedan ett undertecknat brev till  fem viktiga myndigheter där de argumenterade för att ledare för vissa muslimska grupper hade som syfte att förstöra civilisationen i västvärlden och att dessa grupper blivit inbjudna till maktens korridorer för att kunna påverka och forma USA:s politik inom nationell säkerhet.

Den person de ville komma åt var Hillary Clinton´s rådgivare Huma Abedin som de anklagade för att eventuellt ha kopplingar till det Muslimska Brödraskapet

Var kommer då allt det här ifrån som dessa politiker i Kongressen baserar sig på?

Det visar sig helt enkelt att i samband med rättegången kring the Holy Land Foundation så ingick det som bevismaterial ett så kallad Explanatory Memorandum från det Muslimska Brödraskapet där det uttryckligen lär stå att: "must understand that their work in America is a kind of grand jihad in eliminating and destroying the Western civilization from within and "sabotaging" its miserable house by their hands and by the hands of the believers so that it is eliminated and Allah´s religion is made victorious over all other religions".

Det finns också stöd för politikernas påstående i boken "Muslim Mafia: Inside th secret underworld that´s conspiring to islamize America". I boken finns det nämligen med en kopia av Internal CAIR memo som skrevs redan år 2007. Det som är anmärkningsvärt är att här framkommer det tydligt att målet är att infiltrera rättsväsendet, underrättelsetjänterna, en kommitté knuten till Homeland Security, men även att placera "muslim interns" inom Capitol Hill. I denna bok presenteras också nya bevis för att CAIR direkt finansierar Hamas och olika frontorganistationer för Al Qaida (Haney & Moore.2016:117-120).


måndag 7 augusti 2017

Påtryckningar mot underrättelsetjänsterna i USA från muslimska grupper

Det var tänkt att en konferens kring ämnet homegrown radical extremism skulle hållas under 2011 och då på CIA:s huvudkontor i McLean, Virginia.

Men, helt plötsligt i augusti 2011 så blåstes allt av.

Vad var det då som hände?

Det var som så att i samband med den planerade konferensen så skulle två personer inom kontraterrorism vara talare, nämligen Stephen Coughlin och Steven Emerson. Det var just därför som ett antal muslimska påtryckargrupper kontaktade både Department of Homeland Security och Vita Huset för att protestera.

Tyvärr nöjde sig man inte med detta utan det vidtogs åtgärder för att förhindra att dessa två personer deltar i framtida konferenser. Helt enkelt så valde Obama administrationen att böja sig för dessa påtryckargrupper och de tog fram nya guidelines för att förhindra att "icke-auktoriserade" personer från någon del av den amerikanska byråkratin skulle kunna vara lärare inom ämnet Islamic history or doctrine.

Tyvärr nöjde sig inte dessa påtryckargrupper med detta utan den 5 oktober 2011 så skrev the Muslim Public Affairs Council ett uttalande på sin hemsida och hänvisade då till ett brev de skrivit till FBI och där de kräver att FBI reformerar sin så kallade "Anti-Muslim Training".

Förutom detta så var det ett antal muslimska påtryckargrupper med band till det muslimska brödraskapet som skrev under ett brev som skickades till American Civil Liberties Union där de krävde att FBI skulle plocka bort dokument och rapporter som de publicerat då dessa påtryckergrupper ansåg att informationen är missvisande eller felektig angående islam och muslimer.

Trots ursäkter och löften om förbättringar från olika organisationer kopplade till den amerikanska underrättelsetjänsten så nöjde sig inte de muslimska påtryckergrupperna med detta utan  den 19 oktober 2011 så skrev 57 muslimska organisationer ett brev till CIA chefen där de protesterade mot vad de anser vara felaktig, kränkande och nedvärderande material som används angående muslimer och islam. De krävde därför att allt detta material plockas bort och raderas. Samtidigt krävde de att Vita Huset skulle sätta samman en  interagency task force där detta problem tas upp och de ställde krav på att det skulle ingå representanter för muslimer, araber, personer från sydostasien, advokater för fri- och rättigheter, och religiösa ledare i denna grupp (Haney & Moore.2016:105-109).