torsdag 15 juni 2017

Konflikten kring hanteringen av fångarna från Afghanistan

Efter USA:s invasion av Afghanistan som blev starten på kriget mot terrorismen så kom det att uppstå en konflikt i USA om hur dessa fångar bör behandlas.

Vita Husets rådgivare Alberto Gonzales kom att utse en bred grupp att bena ut det här. Gruppen kom att ledas av Richard Prosper som sedan tidigare vunnit fall inom internationell humanitär rätt som handlade om den väpnade konflikten i Rwanda.

Men, ett problem kom att uppstå då det självutnämnda krigsrådet som bestod av Dick Cheney, David Addington och ett antal andra konservativa hökar. De ansåg nämligen att Prosper är för mjuk, för långsam och att han tar hänsyn till internationell rätt / krigets lagar.

Krigsrådet tackade därför nej till att vara med i den här störren gruppen. Istället kom de att driva en helt egen linje där fångar från Afghanistan istället skulle ställas till svars inför en så kallad military commission, därför att de som tagits tillfånga i Afghanistan inte ansågs höra hemma inom rättssystemet.

Varför föreslog krigsrådet något sådant här?

Det visar sig att orsaken handlar om att military commissions ger presidenten väldigt mycket makt att hålla folk i förvar, förhöra och åtala anklagade personer utan att behöva ta någon som helst hänsyn till gällande rätt. Detta eftersom vid tillämpning av military commissions så samlas all makt i händerna på den verkställande makten och inte hos den dömande makten.

Det visade sig dessutom att John Yoo, som är underordnad landets högsta åklagare kom att gå bakom ryggen på sin chef genom att stödja ett konfidentiellt legal memorandum som stänger ute både justitiedepartementet och domstolarna från den fortsatta processen kring hanteringen av fångarna från Afghanistan.

Inte nog med detta. Det visade sig dessutom att krigsrådet i hemlighet utarbetat underlag till en executive order som ger presidenten rätten att etablera military commissions (Mayer.2009:80-83).


söndag 11 juni 2017

Koranen är inte så ofarlig eller fredlig som många vill få oss att tro

författaren och journalisten Leo Hohmann har skrivit den nya boken Stealth Invasion - Muslim Conquest through immigration and resettlement jihad.

I samband med att han skulle skriva denna bok som intervjuade han bland annat en nunna som själv varit med om att hennes familj och även andra kristna förföljts i hemlandet Turkiet och därför har hon själv tvingats fly till Tyskland.

Hon är en av få kristna som är väldigt insatt i vad som står i Koranen och vad det innebär. Hon har för författaren berättat att en moské inte bara handlar om böner utan att moskéerna också används som en plats där de förbereder människor på att döda de otrogna och att kontrollera världen.

Det finns enligt sister Hatune hela 97 verser i koranen som handlar om hur de ska agera mot de otrogna och att sammanlagt så nämns ord som skära, döda och attackera 36.800 gånger i koranen, hadith och sunna. Något annat hon lyfter fram är att koranen också ger muslimska män rätten att våldta icke-muslimska flickor och kvinnor och att hålla dem fångna som slavar (Sura 23:5-6) (Hohmann.2017:16-20).


fredag 9 juni 2017

NSA och topphemlig övervakning - spioneri mot det egna folket

Den 25 oktober 2001 så träffades experterna på underrättelsetjänst som finns i Kongressen, men även ett antal minoritetsledare från Senate and House Intelligence Oversight Committee.

De träffades under mycket stort hemlighetsmakeri och då berättade Dick Cheney och hans närmaste medarbetare David Addington om det nya, påträngande och topphemliga övervakningsprogrammet för NSA.

Syftet med detta program visade sig vara att avlyssna telefonsamtal och andra former av kommunikation, däribland privat e-post till och från USA utan att först inhämta en så kallad search warrant, vilket normalt krävs enligt konstitutionen.

Att det här hålls så hemligt är att de sägs beröra terroristbekämpning, då de valt att kalla detta program för Terrorist Surveillance Program (TSP).

År 1978 så infördes lagstiftningen Foreign Intelligence Act där Kongressen beslutade att införa en särskild och hemlig domstol, som bestod av personer utan kunskaper kring underrättelsetjänst och dessa utnämndes av Högsta Domstolens ordförande.

Det som kom att göra NSA-programmet så känsligt var att det aldrig presenterats för Kongressen, vilket man normalt måste göra. Det hade också dolts för folket. Detta kunde genomföras på grund av den rättsliga analys som genomförts av den mycket konservativa John Yoo. Han hade nämligen förklarat att det var inom presidentens maktbefogenheter att genomföra avlyssning utan att först behöva inhämta en search warrant. Dessutom hade Yoo argumenterat som så att Kongressen implicit tillåtit presidenten att ignorera Foreign Intelligence Surveillance Act.

Under normala förhållanden så finns alltid det rättsliga stödet för en viss handling eller någon åtgärd tillgängligt inom den myndighet som har dessa befogenheter. Men, när det gäller det topphemliga övervakningsprogrammet för NSA, så visade sig att ingen person på NSA hade tillgång till de "legal opinions" som utgjorde grunden till detta program (Mayer.2009:66-69).torsdag 8 juni 2017

Iran-Contras skandalen och den ljugande CIA-chefen

Iran-Contras affären som handlade om att USA samlat in pengar från andra länder som sedan användes för att finansiera Contras, som var motståndare till sandinisterna i Nicaragua.

Problemet var bara det att agerandet var helt emot Kongressens vilja och medlemmarna i Kongresserna var väldigt arga. Resultatet blev att CIA-chefen William Casey kallades till Capitol HIll för att vittna och valde då att ljuga kongressmedlemmarna rakt upp i ansiktet. Bland annat så förnekade CIA-chefen att pengar samlats in från andra länder och att de använts för att finansiera Contras. Detta är särskilt allvarligt eftersom han visste om att bland annat Saudiarabien gått med på att miljontals dollar skulle gå till Contras på order av Vita Huset.

Den dåvarande utrikesminister, George Shultz hade till och med varnat President Reagan om att han eventuellt begår en handling som kan leda till impeachment.

Hela Iran-Contras affären kom att bli ett spektakulärt misslyckande, vilket medförde att President Reagans popularitet kom att minska rätt så snabbt.

År 1986 så kom Dick Cheney, som redan då var en ledande republikan att få uppdraget att utreda skandalen. Till sin hjälp hade han då David Addington som var en konservativ hök.

De kom 1987 att ta fram vad som blev känd som the minority report och där kom de att backa upp presidenten, samtidigt som de riktade stenhård kritik mot the judicial bransch och som de anklade för att hålla presidenten som gisslan. Bland annat argumenterade de i rapporten för att presidenten har utifrån vissa statut rätt att inte informera Kongressen när det handlar om hemliga operationer, men att det gäller under mycket specifika förutsättningar (Mayer.2009:59-60).


lördag 3 juni 2017

Den härskande klassen i USA och dess politiska lutning

Under en längre tid så har det diskuterats och även kommit påståenden om att mainstream media i USA är väldigt vänsterlutande.

Därför tar jag mig en närmare titt på vad som står i olika källor om detta och har nu hittat en källa som verkar vara uppdaterad och som presenterar tydliga fakta.

I boken The Closing of the Liberal Mind - How Groupthink and intolerance define the Left så skriver författaren Kim R Holmes att mainstream media är mer vänsterlutande. Samtidigt visar hon på att inom en helt annan profession, nämligen bland juristerna så ser det lite annorlunda ut.

Law schools, däribland Berkeley, Columbia och New York University är väldigt liberal, medan Harvard och Yale har en blandning av liberals och conservatives. Samtidigt har skolor som University of Chicago och University of Virginia av tradition varit fästen för mer konservativa förhållningssätt.

Går vi nu över och tittar på hur det ser ut inom domstolsväsendet i USA, så framkommer det att Ninth Circuit Court i delstaten California är relativt liberal, medan Fifth Circuit Court i Texas är mer konservativ till sin inriktning.

Statistik från 2014 som finns presenterad på Curcuit Court websites, visar på att att en majoritet av domarna i 13 av de Curcuit courts som finns idag är utnämnda av en president från Demokraterna. Tittar vi sedan hur det såg ut 2015, så var det hela 174 domare som hade utnämnts av en president från Demokraterna, vilket motsvarar hela 56%. Antalet som utnämnts av en president från Republikanerna var 44%.

Som det ser ut idag så är det hela 69% av domarna i Ninth Circuit Court, som tar upp fall i bland annat California, Washington, Oregon och  åtta andra delstater i västra USA som utnämnts av en president från Demokraterna.

Tar vi nu steget över till den akademiska världen, så visar det sig att de är konstant Liberal och i många fall så är det långt mer till vänster än så kallad mainstream Liberalism (Holmes.2016:120-121).


söndag 28 maj 2017

PENGAR, SUBVENTIONER, INFLYTANDE OCH BIDRAG I USA

Känner ni till att Koch Brothers och deras allierade donerar miljontals dollar till sådant som ligger de konservativa nära, men att de INTE alls har samma inflytande som George Soros och Thomas Steyer som finns bland de miljardärer som är pro-democrats.

Samtidigt visar det sig att entreprenörer som Elon Musk tog emot / accepterade hela 4,9 miljarder dollar i subventioner från den amerikanska regeringen som går direkt till idéer dom Tesla, Solar City och SpaceX.

Demokraterna har också många non-profits bakom sig då de får omfattande subventioner från regeringen.

Det visar sig också att under tidsperioden 1989 - 2012 så var det fackförbundet som fanns bland de 10 till 15 största bidragsgivarna till Demokraterna.

Enligt Center for Responsive Politics så var fackförbunden bland de tio största finansiärerna för Demokraterna under perioden 2002 till 2014.

Den numera avvecklade organisationen Association of Community Organizations for Reform Now (ACORN) kom att få hela 53 miljoner dollar i federalt stöd från 1994 och framåt, detta enligt en rapport från Kongressen som publicerades 2010. Dessutom visade sig att samma organisation fick hela 5,6 miljoner dollar från en enda fackförening, nämligen the Service Employees International Union (Holmes.2016:116-118).


fredag 26 maj 2017

Alla islamiska extremister är inte fattiga eller obildade!

Redan i slutet av 1970-talet så genomfördes en större studie kring extremistgrupper under ledningen av Saad Eddin Ibrahim, en sociolog från Egypten.

De slutsatser som han drog utifrån studien som genomförts var att de flesta medlemmarna från dessa islamistgrupper visade sig komma från medelklassen och den lägre medelklassen. Alla utom fem personer hade en akademisk examen eller studerade vid universitetet.

Det visade sig också att väldigt många hade helt vanliga civila jobb som lärare, ingenjör, läkare och agronom.

Av de som identifierats som studenter när undersökningen genomfördes så har så tog 6 stycken examen som ingenjör, 4 inom medicin, 3 inom jordbruks- och skogsbruksvetenskap, 2 inom området apotekare, 2 inom området militärteknisk vetenskap och 1 inom litteratur (Warraq.2017:24-27).